شرکت فولاد هرمزگان جنوب

  • مدیر - مرتضی آقاجانی
  • هرمزگان - بندرعباس - جاده اسکله رجایی - کیلومتر 13