دکتر محمد اسماعیل حسنی

  • مدیر - محمداسماعیل حسنی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. 21 - بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا - ک.پ : 1433933111