امیرکبیر (علمی و پژوهشی)

  • مدیر - سیدکمال الدین نیک روش
  • تهران - منطقه 6 - حافظ - نرسیده به خیابان سمیه - دانشگاه امیرکبیر - دانشکده نساجی - ط. هشتم - ک.پ : 1591634311