بانک ملت - شعبه ساختمان آلومینیوم - کد 6232/3

  • مدیر - پرویز بلقدر
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان شیخ هادی و حافظ - ساختمان آلومینیوم - طبقه همکف - پ. 340 - ک.پ : 1139735759
  • ، ، ،