قرارگاه مطهری - پلیس دیپلماتیک

  • تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - تقاطع خیابان ترکمنستان