مرکز خدمات فنی ماشین های اداری ایران

  • مدیر - جعفر خواجه دهی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - بین خیابان جمهوری و آذربایجان - پ. 826 - برج تجاری 207 - ط. اول - واحد 5 - ک.پ : 1318783854