شرکت تامین احتیاجات فنی تهران (تاف)

  • مدیر - هاشم نجفی آشتیانی
  • تهران - منطقه 4 - دماوند - خ. اتحاد - خ. چهارم غربی - پ. 36