سازمان تاکسیرانی شهر تهران

  • تهران - منطقه 2 - بزرگراه جناح - نرسیده به فلکه دوم صادقیه - نبش کوچه پرویز - پ. 148 - ط. ششم و هفتم
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

واحد شکایات

ایران - تهران
گزارش اطلاع دادن تخلف تاکسی

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ها :

ایمان تاکسی پایتخت (واگذاری تاکسی سبز) - ادارات و سازمان های شهرداری
ارزیابی