اتصالات اینترناشنال تهران - احتشامیه

  • مدیر - صفار
  • تهران - منطقه 3 - پاسداران - خ. سوری (نیستان هفتم) - م. احتشامیه - مرکز خرید نیستان - ک.پ : 1944844858