آموزش و پرورش - منطقه 1

  • مدیر - عبدالرحمن انصاری
  • تهران - منطقه 1 - م. قدس - ک. سلیمان زاده - جنب دبیرستان صدر - پ. 7 - ک.پ : 1963737715