پدیده

  • دماوند - رودهن - بلوار امام خمینی - پاساژ عسگری - ط. زیرزمین - راهروی فرعی