شیری

  • مدیر - علی اصغر شیری
  • تهران - منطقه 7 - نامجو (گرگان) - ایستگاه کاشی ها - پ. 804 - ک.پ : 1614996415