آموزش و پرورش منطقه 16

  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. رجایی - م. بهشت - چهارصددستگاه - م. باربری
کلمات کلیدی :

آموزش

|

پرورش

|

مناطق

|

منطقه

زیرمجموعه‌ی :

ارزیابی
تشکر وتقدیر ali : تشکر وتقدیر
از همه دست اندر کاران بویژه مدیریت توانا حاجاقا خالقی وسرکار خانم طالع کمال تشکر را دارم