پایانه منطقه 5 - مرکز پیام

  • تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - بعد از میدان شیر پاستوریزه - ک.پ : 1387697411