الکترو امیر

  • مدیر - سیدعبداله حسینی
  • تهران - منطقه 10 - رودکی (سلسبیل) - بین خیابان کمیل و مرتضوی - نبش بن بست مختاری - پ. 175 - ک.پ : 1354754198
ارزیابی