کارگاه فنی ملک

  • مدیر - داود - مرتضی برادران ملک
  • تهران - منطقه 11 - قزوین - تقاطع خیابان ابراهیمی (عباسی) - خ. نادر خیری - پ. 2 - ک.پ : 1331933835