پاسارگاد

  • پاکدشت - خاتون آباد - بعد از پمپ بنزین خاتون آباد - بعد از چهارراه کانال آب - پ. 956