ابزار صنعت حاتمی

  • مدیر - یداله حاتمی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - نرسیده به میدان قزوین - خ. غفاری - نبش تقاطع طوسی - پ. 143 - ک.پ : 1333843315