طوس - تامین اجتماعی

  • مدیر - حاجی قاسمی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - خ. آقابالازاده - پ. 14 - درمانگاه طوس - ک.پ : 1333844411
مستقرها :

دکتر رسول شکیبا - متخصص جراحی عمومی
دکتر منوچهر یزدانی - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
ارزیابی