منطقه 2 مخابراتی - شهیدتندگویان

  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - نرسیده به میدان ملت - ک.پ : 1661814411
  • ،