مهندسین مشاور زمیران

ژئـوتکنیک ، مکانیک خاک و پــی، مکانیک سنگ، مطالعــات لرزه خیزی ،مهندسی زمین شناسی ،مقاومت مصالح ،منـابع آب و محیط زیست
  • مدیر - ادوارد باباخانیانس
  • تهران - منطقه 6 - میرزای شیرازی - نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس) - خ. خدری - پ. 68 - ک.پ : 1585783915
  • ،