پردا موتور (مونتاژ موتور)

  • مدیر - محلوجی
  • تهران - منطقه 21 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 16 - جنب شرکت زامیاد
ارزیابی