بوش - تعمیرگاه مرکزی

  • مدیر - غلامی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان حافظ و شیخ هادی - ساختمان آلومینیوم - ط. چهارم - واحد 430 - ک.پ : 1139735948