بیمارستان روزبه

  • مدیر - حسامی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - ک.پ : 13337
  • ،