غفوری (بوش و زیمنس و یوفسا)

  • مدیر - عظیم سیدغفوری
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان حافظ و شیخ هادی - ساختمان آلومینیوم - ط. هفتم - واحد 744 - ک.پ : 1139736363