صنایع شنوایی جفایی

  • مدیر - علی محمد جفایی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - ساختمان آلومینیوم - ط. دوازدهم - پ. 1239 - ک.پ : 1139736648