شرکت صنایع بهبود الکترونیک (صبا)

  • مدیر - کاظم بیات
  • تهران - منطقه 6 - میرزای شیرازی - ک. عزیر الهی (8) - پ. 10 - ط. ششم - ک.پ : 1596715537