نیکا

  • مدیر - نیکوکار
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - مجتمع تجاری گلستان - واحد 153 - ک.پ : 1465813177
  • ،
ارزیابی