مجتمع تولیدی لوله سان اصفهان

  • مدیر - کوروش اعرابی
  • اصفهان - اصفهان - سه راه حکیم نظامی - ارتش - نبش کوچه دبیرستان سعدی - پ. 10 - ط. دوم
  • ،
ارزیابی