امداد جم

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خ. مخبری (35متری گلستان) - تقاطع خیابان سردار جنگل
  • ، ، ،

امداد جم در یک نگاهجابجایی وانتقال بیمار در تهران وسراسر کشور
مدیر بازاریابی و تبلیغات - مهدوی

ایران - تهران
)
ارزیابی