سلیم اپتیک

  • مدیر - امیرمنصور سلیم
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - مجتمع تجاری گلستان - واحد 144 و 114 و 305 - ک.پ : 1465813173
  • ، ،
ارزیابی