شرکت تهویه سام

  • مدیر - سام عالی خانی
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. بیهقی - ک. چهاردهم شرقی - پ. 26 - ساختمان تهویه سام