دکتر سیروی معتمدی

  • مدیر - سیروی معتمدی
  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - بیمارستان مهر