بانک ملی - شعبه 16 متری دوم مجیدیه - کد 281

  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - 16 متری دوم شمالی - نبش کوچه علی موسایی - ک.پ : 1671788361
  • ،