بانک صادرات - شعبه شهرک قدس - کد 2757

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - جنب مجتمع گلستان - ک.پ : 1465813484