تکنو کاپ

  • مدیر - علی رزم جو
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - خ. مهستان - مجتع تجاری گلستان 252 - واحد 61 - ک.پ : 1465813586