شرکت مهندسی تصمیم طب رایانه

  • مدیر - خسرو نیک آیین
  • مرکزی - اراک - شیرودی - خ. افتخار - پ. 4396