شهرداری منطقه 13

  • تهران - منطقه 13 - بزرگراه امام علی - بین خیابان میرشجاعی و خیابان سیدی - ک.پ : 1735673694
  • ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 13 - روابط عمومی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 13 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 13 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 13 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 13 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 13 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 13 - کد 1301 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 13 - کد 1302 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 13 - کد 1303 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی