کارخانه دلفین خاکستری البرز

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی - خ. حکمت 3 - خ. شیخ بهایی