شرکت صنایع عطاری

  • مدیر - عطاری
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - ک. دشتک - پ. 3 - وحد 7
  • ، ،