منطقه 7 مخابراتی - شهیدآیت

  • تهران - منطقه 8 - داودی (وحیدیه) - م. تسلیحات - ک.پ : 1644754914
  • ، ، ،