کارخانه زنجان شیمی

  • مدیر - یوسف رضایی
  • قزوین - قزوین - جاده رشت - کیلومتر 16 - جاده رامشان