ایرانوکیا - ش. 39

  • مدیر - علی رضا قالیباف
  • تهران - منطقه 4 - خواجه عبداله انصاری - بین خیابان 14 و 16 - پ. 143 - مرکز ارتباطات نفیس - ک.پ : 1661684463
  • ،