کارخانه ساسان شیمی (مواد کمکی نساجی)

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - سهروردی - خ. ابوریحان بیرونی
ارزیابی
درخواست کار اشرف سادات : درخواست کار
من فارغ التحصیل رشته شیمی نساجی هستم.و داری سابقه کاری دز شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری در قسمت آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت و مهندسی صنعتی و شرکت یاس نخ البرز میباشم.در صورت امکان با درخواست کار اینجانب موافقت نمایید