شرکت آلجا

  • مدیر - علی برقعی رضوی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نرسیده به خیابان مفتح (روزولت) - پ. 390 - ط. دوم - واحد 36