امید

  • مدیر - پرویز امینی
  • تهران - منطقه 4 - خواجه عبداله انصاری - روبروی خیابان 7 - جنب خشکشویی - پ. 90 - ک.پ : 1661665881
کلمات کلیدی :

قصابی

|

گوشت

ارزیابی