شرکت باریت فلات ایران

  • مدیر - علی رضا محمدحسن
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 52 - ک.پ : 1568645711
  • ، ،