کارخانه آرد فردوس مهاباد

  • مدیر - پرویز خوشبختی
  • آذربایجان غربی - ارومیه - جاده مهاباد - کیلومتر 2
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی