سخن آشنا - سازمان ملی جوانان

  • مدیر - مهین السادات حاج سیدنصیر
  • تهران - منطقه 4 - خواجه عبداله انصاری - برج آسمان - پ. 107 - ط. ششم - واحد C - ک.پ : 1661745784
  • ،