منطقه 6 مخابراتی - شهیدچمران

  • تهران - منطقه 2 - ستارخان - دریان نو - خ. 1 - روبروی مجتمع مفید - ک.پ : 14569